Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Toelichting Sisa

Bij de regeling G2A Gebundelde uitkering is een correctie doorgevoerd. De door de gemeenschappelijke regeling WIL aangeleverde overzichten zijn gecorrigeerd.

Dit betreft een correctie waarbij de baten zijn bijgesteld aan de hand van een actualisatie van de de stand van de voorziening debiteuren. Vanwege een inhaaleffect levert dit een verhoogd bedrag op voor het jaar 2017.

Het betreft de cellen:

  • G2a-03  Participatiewet (PW) (Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam)
  • G2A-05 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

oude waarde

correctie

nieuwe waarde

G2/03

 €   359.952

 €           - 443.432

€             -83.480

G2/05

 €     22.410

 €                 4.284

  €              26.694

ga terug