Jaarverslag 2018

Programmaverantwoording

     Programmaverantwoording

 • Saldo (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 2.369
  Gerealiseerd € 1.821
  Afwijking € 548
 • Saldo (bedragen x € 1.000)
  Begroot € -8.701
  Gerealiseerd € 254
  Afwijking € -8.955
 • Saldo (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 8.045
  Gerealiseerd € 7.032
  Afwijking € 1.013
 • Saldo (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 7.144
  Gerealiseerd € 6.956
  Afwijking € 188
 • Saldo (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 42.954
  Gerealiseerd € 42.920
  Afwijking € 34
 • Saldo (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 46.196
  Gerealiseerd € 46.293
  Afwijking € -97
 • Saldo (bedragen x € 1.000)
  Begroot € -98.007
  Gerealiseerd € -94.595
  Afwijking € -3.412