Jaarverslag 2018

Programmaverantwoording

Bestuur en dienstverlening

Ambitie

Nieuwegein is een stad die democratisch en transparant bestuurd wordt en waar inwoners maximaal de ruimte hebben om te participeren en initiatieven de ruimte krijgen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen. Onze dienstverlening, al dan niet digitaal, is optimaal afgestemd op hun wensen.

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.369
Gerealiseerd € 1.821
Afwijking € 548