Jaarverslag 2018

Programmaverantwoording

Vrije Tijd

Ambitie

Wij dragen er aan bij dat mensen zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur en recreatie dragen bovendien bij aan de sociale samenhang en een prettig stedelijk leefklimaat. Het effect moet zijn dat Nieuwegein een stad is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen.

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 7.144
Gerealiseerd € 6.956
Afwijking € 188