Jaarverslag 2018

Paragrafen

Landelijke basisset indicatoren

 Basisset indicatoren

Nederland (jaartal)

Nieuwegein (2018)

Eenheid

1

Formatie

Niet gemeten

7,3 (2018)

Fte per 1.000 inwoners

2

Bezetting

Niet gemeten

7,3 (2018)

Fte per 1.000 inwoners

3

Apparaatskosten

Niet gemeten

321 (2018)

Kosten per inwoner

4

Externe inhuur

Niet gemeten

107 (2018)

Kosten per inwoner

5

Overhead

Niet gemeten

10 (2018)

% van totale lasten

6

Verwijzingen Halt

131 (2017)

104 (2017)

Aantal per 10.000 inwoners

7

vervallen

8

Winkeldiefstallen

2,2 (2017)

3,5 (2017)

Aantal per 1.000 inwoners

9

Geweldsmisdrijven

5,1 (2017)

3,7 (2017)

Aantal per 1.000 inwoners

10

Diefstallen uit woning

2,9 (2017)

4,2 (2017)

Aantal per 1.000 inwoners

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

6,2 (2017)

6,6 (2017)

Aantal per 1.000 inwoners

12

Vervallen

13

vervallen

14

Functiemenging

52,4 (2017)

60,1 (2017)

% bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen

15

vervallen

16

Vestigingen (van bedrijven)

125,0 (2018)

115,1 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar

17

Absoluut verzuim

1,82 (2017)

1,84 (2017)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

18

Relatief verzuim

32,92 (2017)

26,58 (2017)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

19

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

2,0 (2017)

1,8 (2017)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar

20

Niet sporters

48,7 (2017)

49,8 (2017)

%

21

Banen

663,0 (2018)

893,3 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar

22

Jongeren met een delict voor de rechter

0,3 (2018)

0,5 (2018)

% 12-23 jaar

23

Kinderen in uitkeringsgezinnen

6,58 (2015)

5,93 (2015)

% kinderen tot 18 jaar

24

Netto arbeidsparticipatie

66,6 (2017)

66,4 (2017)

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

25

vervallen

26

Werkloze jongeren

5,0 (2017)

4,9 (2017)

Personen per 1.000 inwoners 15-74 jaar

27

Personen met een bijstandsuitkering

40,1 (2018)

32,5  (2018)

P Personen per 1.000  inwoners 18 jaar en ouder

28

Lopende reintegratievoorzieningen

26,1 (2018)

26,1 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

29

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

9.2 (1e halfjaar 2018)

8,8 (1e halfjaar 2018)

%

30

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

1,0 (2e halfjaar 2018)

1,0 (1e halfjaar 2018)

%

31

Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering

0,3 (1e halfjaar 2018)

0,5 (1e halfjaar 2018)

%

32

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

58

54

Aantal per 1.000 inwoners

33

Omvang huishoudelijk restafval

174 (2017)

214 (2017)

Kg/inwoner

34

Hernieuwbare elektriciteit

13,5 (2017)

10,5 (2017)

%

35

Gemiddelde WOZ waarde

230 (2018)

214 (2018)

€ 1.000

36

Nieuw gebouwde woningen

7,2 (2016)

1,5 (2016)

Aantal per 1.000 woningen

37

Demografische druk

69,6 (2018)

68,6 (2018)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

649 (2018)

500 (2018)

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

721 (2018)

616 (2018)