Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Algemene dekkingsmiddelen          (x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Treausury

               5.373

               5.096

                  244

               4.852

Belastingen

                  632

                  632

               1.340

                 -708

Nog te besteden middelen

                     62

                     49

                  297

                 -248

Overige dekkingsmiddelen

                      -  

                      -  

                     11

                   -11

Begrotingssaldo

                     13

                     92

                      -  

                     92

Totaal lasten

               6.079

               5.869

               1.892

               3.977

Treausury

               6.363

               6.729

                  647

             -6.082

Algemene uitkering

            82.189

            84.440

            83.871

                 -568

Belastingen

            17.491

            17.065

            17.857

                  792

Nog te besteden middelen

                  208

                  208

                  208

                      -  

Overige dekkingsmiddelen

                   -26

                   -26

                      -  

                     26

Totaal baten

          106.224

          108.415

          102.582

             -5.833

Saldo van lasten en baten

          100.145

          102.546

          100.691

             -1.856

Storting in reserves

                  197

            10.560

            10.363

                  197

Onttrekking aan reserves

               3.987

               6.020

               4.267

             -1.753

Totaal van het programma

          103.935

            98.007

            94.595

             -3.412

Voor de toelichting op dit onderdeel verwijzen wij u naar programma 3.1.7 in het jaarverslag.